لیست نژاد سگ ها

آگهی های سگ گلدن رتریور

Golden Retriever

گلدن رتریورها یکی از نژادهای سگ های ورزشی و پرستار محسوب میشود که میتوان از مشخصه هاب خوب این نژاد اخلاق مهربان و هوش و از همه مهم تر سازگاری فروان با کودک ها و فوق العاده اجتماعی و نیز استعداد بالا در آموزش نام برد

نمایش بیشتر

animalhouse_seyf 09121574143