لیست نژاد سگ ها

آگهی های سگ پودل

پودل(Poodle)

پودل هاجزء سگ های فعال و بسیار هوشمند جهت  نگهداری در آپارتمان میباشند پودل ها سگ های خود ساخته و مستقل هستند پودل ها را میتوان به سه گونه رده بندی نمود پودل های عروسکی(TOOY)پودل استاندارد(مینیاتوری)و پودل های غول پیکر

نمایش بیشتر

animalhouse_seyf 09121574143